Agencija za privredne registre pokrenula je 22.300 prinudnih likvidacija privredna društava koja nisu dostavila finansijske izveštaje za 2015. i 2016. godinu.

Među njima je najviše DOO firmi čiji vlasnici neće imati nikakve troškove jer se postupak vodi po službenoj dužnosti, rekla je zamenik registratora privrednih subjekata Marija Pajić.

Ona ističe da će akcija biti kontinuirana, jer će svake godine registar privrednih društava pokretati postupke prinudne likvidacije kod društava gde su se stekli uslovi, a jednom godišnje će to biti po osnovu ne predavanja finansijskih izveštaja.

Prinudna likvidacija smanjiće i broj postupaka koje APR već godinama pokreće protiv vlasnika firmi koji ne podnose godišnje izveštaje.

izvor: B92