Rečica Blederija, koja teče jugozapadno od Кladova, proglašena je spomenikom prirode, a Vlada Srbije donela je takvu odluku kako bi se očuvalo bogatstvo i raznovrsnost geodiverziteta.

Država će štititi Blederiju koja ima četiri vrela, veliku akumulaciju u donjem toku, vrelsku pećinu Sokolovicu, krečnjačku klisuricu i slapove.

Ovaj spomenik prirode nalazi se na površini od 398 hektara od čega je 237 hektara u privatnoj svojini.
Za spomenik prirode Blederija utvrđen je II stepen zaštite, a poveren je na upravljanje Turističkoj organizaciji opštine Кladovo.

Blederija izvire na 190 mnv, teče na jugo-istok, ispod vodopada prima vode Sokolovice i Suvaje i nastavlja kao Blederija do spoja sa Ravnom rekom, odakle sve ove vode nastavljaju tok ka Dunavu kao Reka ili Rečka reka.
Voda, koja se vertikalno, sa visine od oko 7 m, posle prelivanja preko bigrene prečage, obrušava u obliku vodene zavese u bigrenu kadu, veliki vir ili malo jezero, tirkizno je zelene boje.
Iznad vodopad nalazi se izvori subtermalne vode sa temperaturom od 17ºC.

Kako se navodi na sajtu “Vodopadi Srbije”, tu je prolazila prečica rimskog puta iz Poreča, preko Miroča ka Dunavu i Ključu dok Trajan nije probio put kroz Kazane.

Ovde postoji jedina vodenica u ovom kraju koja još uvek radi, a zaživela je i inicijativa da tu prolazi Evropski pešački put E-4.

foto: Vodopadi Srbije