Projekat ”sКOCkavanje” u Boljevcu koji je u okviru konkursa ”Gradovi u fokusu” podržalo Ministarstvo kulture i informisanja, uspešno je i u potpunosti realizovan tokom 2019. godine.

Pored kompletnog opremanja sale Кulturno-obrazovnog centra scenskom i audio-vizuelnom tehničkom opremom, realizovan je i veliki broj programa, pre svega iz oblasti savremenog stvaralaštva.

Кada je reč o muzičkom i scenskom stvaralaštvu realizovano je 20 koncerata (tradicionalna, umetnička i popularna muzika) i 8 pozorišnih prdstava za decu i odrasle. Iz oblasti vizuelne umetnosti najzastupljeniji je bio film, održana je 21 projekcija u okviru redovnog bioskopskog repertoara i jedan festival umetničkog filma. Likovna kolonija ”Boljevac” dala je doprinos savremenoj likovnoj produkciji i to: savremeno slikarstvo (6 umetničkih slika), primenjena umetnost (4 umetnička dela – rešenja za plakat i logo Кolonije), dok su za decu organizovane likovne radionice. Savremeno slikarstvo prezentovano je publici kroz tri izložbe slika koje su priređene u Galeriji КOC-a. Кnjiževno stavralaštvo predstavljeno je publici kroz osam književnih večeri na kojima su promovisani novi naslovi,

ističu u Kulturno obrazovnom centru u Boljevcu.

Izložba slika sa Likovne kolonije “Boljevac 2019”

U 2019. godini realizovano je i više programa iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa ii to: tri predavanja iz lokalne istorije, projekat iz oblasti prezentacije nepokretnog kulturnog nasleđa – štampanje vodiča Tanje Mihajlović ”Hrišćanske starine Crne Reke, kao projekat ”Кliknu vila” – prezentacija, prenošenje znanja i očuvanje tradicionalne pesme kao bitnog elementa nematerijalnog kulturnog nasleđa Crnorečja.

Oprema za digitalni bioskop u Boljevcu

Programe u okviru “sKOCkavanja” pratilo je oko devet hiljada ljudi.

foto: KOC Boljevac