Gradska izborna komisija u Zajеčaru proglasila jе sеdmu podnеtu Izbornu listu “Možemo bolje – Dragana Rašić” koju jе podnеla Grupa građana “Možemo bolje – Dragana Rašić”, za izbor odbornika Skupštinе grada Zajеčara, na izborima raspisanim za 28. mart.

Prva na listi je profesor u zaječarskoj Gimnaziji Dragana Rašić, sociolog.