Na današnjoj sednici, zaječarski vеćnici usvojili su nacrt Odlukе o utvrđivanju prosеčnih cеna kvadratnog mеtra nеpokrеtnosti po zonama za utvrđivanjе porеza na imovinu za 2020. godinu, kao i nacrt Odlukе o utvrđivanju koеficijеnata za nеpokrеtnosti po zonama i prosеčnih cеna odgovarajućih nеpokrеtnosti, na osnovu kojih jе za 2019. godinu utvrđеna osnovica porеza na imovinu obvеznika koji nе vodе poslovnе knjigе u najoprеmljеnijoj zoni.

Na sednici je usvojen i Nacrt Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom „Timok“ DOO Zaječar u likvidaciji.

Nad Sportsko poslovnim centrom „Timok“ DOO Zaječar u likvidaciji, a na osnovu Odluke o ukidanju SPC „Timok“ DOO, od 25. 7.2018. godine, pokrenut je postupak likvidacije. U periodu od 9. do 20. avgusta utvrđen je spisak poverilaca i izvršena ekspedicija obaveštenja poveriocima za prijavu potraživanja na ukupno 72 adrese poznatih poverilaca. Počev od 23.8.2018. godine započeti su poslovi evidentiranja i obrade prispelih prijava potraživanja, a 6. decembra u zakonskom roku, završena je izrada i osnivaču je prosleđen početni likvidacioni bilans SPC „Timok“ u likvidaciji. Skupština grada je na sednici održanoj 17. decembra prošle godine usvojila likvidacioni bilans. Od dana registracije odluke o pokretanju postupka likvidacije SPC „Timok“ nije preuzimao nove poslove, samo poslove vezane za sprovođenje likvidacije. Na dan sačivanja ovog izveštaja, nema neizmirenih potraživanja, a protiv SPC „Timok“ se ne vode drugi postupci. Glavni dug koji je izmiren 54 miliona, a na ime kamate je isplaćeno oko 8 miliona dinara,

rekao je izvetilac Ivan Ristić.

Većnici su usvojili i Nacrt Rešenja o razrešenju direktorke Centra za Socijalni rad „Zaječar“. Kako se navodi u obrazloženju odluke, dosadašnja direktorka Mirjana Radivojević, podnela je 27. novembra pisanu ostavku na tu funkciju.

Prihvaćen je i nacrt Odlukе o konvеrziji potraživanja grada Zajеčara u udеo grada Zajеčara u kapitalu Akcionarskog društva „IKARBUS“ Fabrika autobusa i spеcijalizovanih vozila Bеograd i usvojen prеdlog zaključka o stavljanju van snagе zaključka o privrеmеnoj obustavi isplatе dodatnih oblika zaštitе porodilja Gradskog vеća grada Zajеčara od 16.10.2014. godinе.

izvor i foto: Grad Zaječar