U Zaječaru je održana regionalna radionica “Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave” u organizaciji Stalne konferencija gradova i opština za jedinice lokalne samouprave sa područja Zaječarskog i Borskog upravnog okruga.

Na skupu su razmotrene mogućnosti uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Strateško opredenjenje Vlade Republike Srbije ide u pravcu decentralizacije usluga u oblasti socijalne zaštite pa je samim tim neophodno, ne samo jačanje kapaciteta svih institucija, već i njihovo umrežavanje na nivou okruga. Povezivanjem i udruživanjem sredstava svih institucija socijalne zaštite u okrugu, usluge bi bile jeftinije, samim tim i dostupnije većem broju korisnika,

kazao je Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga.

Saradnja Borskog i Zaječarskog upravnog okruga primer je uspešnog funkcionisanja regiona i lokalnih samouprava radi poboljšanja pružanja usluga socijalne zaštite stanovništva,

smatra Vladimir Stanković, načelnik Borskog upravnog okruga.

Na skupu su predstavljeni normativni okviri koji uređuju obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera.

Ova regionalna radionica  realizovana je u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji sprovodi  SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.