U okviru svojih programa “Mladi u pokretu” i “Školski izbori”, Zaječarska inicijativa raspisala je nove konkurse namenjene đačkim parlamentima širom Timočke krajine. Kroz ove programe svi učenici će dobiti mogućnost za demokratsko i građansko obrazovanje na način koji oni sami osmisle.

Program “Mladi u pokretu” do sada je podržao preko 80 projekata a “Školski izbori” su već ranije testirani u Zaječaru, što je bio podsticaj da se program unapredi i proširi. Učenici su tada prošli kroz čitavu kampanju kroz koju prolaze i političari pre i tokom izbora. Bili su u prilici da prikupe potpise za svoju kandidaturu, da planiraju i realizuju kampanju u školi, učestvuju u javnim debatama, i na zabavan i kreativan način upoznaju sa demokratskim procesima i institucijama, i ohrabre za dalje učešće u društvenom i političkom životu.

U okviru programa „Mladi u pokretu“, parlamenti mogu da konkurišu za maksimalni iznos od 800 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti, dok će za svoje kampanje kandidati na školskim izborima imati na raspolaganju sredstva na osnovu prethodno dostavljenog i odobrenog budžeta kampanje.

Rok za prijavljivanje za učešće u ovim programima je 2. decembar a sve dodatne informacije, kao i konkursni materijali dostupni su na stranici www.ziman.rs.