U Srbiji od danas počinje primena novih zakonskih rešenja u krivičnom zakonodavstvu, kojima se uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela. Osim toga, uvodi se i krivično delo napada na advokata, a predviđena je i krivično-pravna zaštita osoba koje obavljaju poslove od javnog značaja i u oblasti informisanja.

Doživotna kazna je predviđena za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem, što je u skladu s predlogom Fondacije “Tijana Jurić” čiju je inicijativu potpisima podržalo gotovo 159.000 građana.

Novi zakon predviđa strože kazne i za zlostavljanje i mučenje (umesto zatvora od godinu do osam godina, sada je od dve do 10 godina), nasilje u porodici (minimalna kazna je bila tri, sada je pet godina, a kada nastupi smrt maloletnog lica 10 godina), neovlašćenu proizvodnju i prodaju opojnih droga (kazne su bile od šest meseci do pet godina, a sada je od dve do osam godina), ubijanje i zlostavljanje životinja (minimalna kazna više nije tri meseca, već pola godine).

Svako ko ubuduće napadne policajca, sudiju, tužioca, javnog beležnika ili inspektora neke inspekcije biće osuđen najmanje na godinu, a najviše na 12 godina.

U službena lica, međutim, nisu ušle profesije koje su prethodnih godina ukazivale da su zbog učestalih napada ugrožene. Taj status nisu dobili lekari, novinari, prosvetni i socijalni radnici.

Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, kaže da spisak službenih lica nije proširen, ali da sada postoji profesija od javnog značaja. Navodi da su novinari tipični predstavnici profesije od javnog značaja, tako da pojedine kategorije koje obavljaju poslove od javnog značaja dobijaju strožu zaštitu prema Krivičnom zakoniku.

Zakonikom je proširen i krug krivičnih dela koja ne zastarevaju. Pored ratnih zločina, sada su to i pomenuta krivična dela za koje je predviđen doživotni zatvor.

Podsetimo, zatvor od 30 do 40 godina uveden je u srpsko zakonodavstvo 2002. godine, kada je i zvanično ukinuta smrtna kazna. Poslednje streljanje izvršeno je 14. februara 1992. Tada je u Somboru ubijen Johan Drozdek, osuđen na smrt 1988. zbog silovanja i ubistva šestogodišnje devojčice, kćerke svog prijatelja. Između 1991. i 2002. izrečeno je 19 smrtnih osuda, ali nisu izvršene. U ovom trenutku u zatvorima se nalazi 85 ljudi osuđenih na kaznu od 40 godina.

izvor: Blic/Novosti