U okviru Festivala hrišćanske kulture, u čitalištu Matične biblioteke „Svetozar Marković”, održano je predavanje Milene Milošević Micić „Hram Svetog Arhanđela u Balincu kod Кnjaževca ― o crkvi koje više nema ”.

Svoje predavanje, Milena Milošević Micić, viši kustos istoričar umetnosti Zavičajnog muzeja Кnjaževac posvetila je, kako navodi, jednoj divnoj crkvi, crkvi koje u fizičkom smislu možda više nema, ali koja zapravo na tom mestu još uvek postoji. Taj sakralni prostor još uvek je od velikog značaja za malobrojno stanovništvo koje obitava u selu Balinac kod Кnjaževca. Sa druge strane, mesto je značajno i za one koji su Balinac napustili.

Hram Svetog Arhanđela u selu Balinac je podignut trudom sela o trošku jereja Ignjata Popovića rodom iz ovog sela, uz blagoslov Episkopa timočkog g. Melentija, za vreme vladavine kralja Aleksandra Obrenovića. Osvećen je maja 1896. godine o čemu svedoči zapis na krstu od kamena. Smatra se da je crkva podignuta na mestu starijeg sakralnog objekta, koji je u narodu poznat kao Кapela, na kojem je još 1842. podignut zavetni krst (a koji je obnavljanjem oštećen, intervencijom bojom) posvećen svetom arhanđelu Mihailu, a podigao ga je izvesni Toma Perić.
Moja namera je da kroz prizmu stanja u ovoj crkvi skrenem pažnju na to da da su naši preci pre nekih sto godina nalazili načina, snage, sredstva i podrške da naprave nešto tako lepo i veličanstveno s obzirom na to gde se nalazi,

rekla je gošća iz Knjaževca.

Milena Milošević Micić zaključuje da hram Svetog arhanđela Mihaila u selu Balinac više i ne postoji, iako je mogće izvršiti delimičnu rakonstrukciju na osnovu beležaka sa terena. Shodno tome, takav gubitak morao bi da nas opominje da zajedničkim snagama ne smemo prestajati da se staramo o svom kulturnom nasleđu.

izvor i foto: zaječarska biblioteka