U okviru projekta Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Halovo“, u Zaječaru je održan sastanak Koordinacionog odbora za realizaciju Sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između gradova Zaječara i Bora i opština Majdanpek, Kladovo, Negotin, Knjaževac i Boljevac.

Koordinacioni odbor je, pored ostalog:

• Usvojio Predlog projekta javno–privatnog partnerstva (JPP) za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom i pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada. Predlog projekta je izradio konzorcijum koji čine advokatska kancelarija Tasić iz Beograda, „TTI Group“ i „WTS porezi i finansije“
• Preporučio gradskim i opštinskim većima da usvoje Predlog projekta JPP i da ovlaste grad Zaječar da ga u ime svih lokalnih samouprava koje učestvuju u projektu dostavi na saglasnost državnoj komisiji za JPP.
• Usvojio Sporazum o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između gradova Zaječara i Bora i opština Majdanpek, Negotin, Knjaževac, Kladovo i Boljevac i poslao ga na usvajanje skupštinama svih lokalnih samouprava koje učestvuju u projektu

U cilju zaštite života i zdravlja stanovnika, očuvanja prirodnih životnih uslova za biljni i životinjski svet, sprečavanja zagađenja površinskih i podzemnih voda, zemlje i vazduha, kao i efekta staklene bašte, gradovi Zaječar i Bor, kao i opštine Majdanpek, Negotin, Kladovo, Knjaževac i Boljevac zajednički rešavaju upravljanje komunalnim otpadom u okviru projekta Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Halovo“.

izvor i foto: RARIS