U Zaječaru će u utorak biti održana regionalna radionica na temu: Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave.

Radionicu – seminar organizuje Stalna konferencija gradova i opština Srbije za jedinice lokalne samouprave sa područja Zaječarskog i Borskog upravnog okruga.

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Učesnike skupa pozdraviće načelnici oba timočka okruga, Vladan Paunović i Vladimir Stanković, kao i direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Božidar Dakić i savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović.

Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Početak je u 10, 30 u velikoj sali Zaječarskog upravnog okruga.