Za sredu, 26. jun, zakazana je sednica Skupštine grada Zaječaram na kojoj će biti razmatrane odluke o: Završnom računu budžeta grada Zaječara za 2018. godinu; Lokalnom antikorupcijskom planu grada Zaječara za period od 2019. do 2022. godine i o obrazovanju Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara.

Na dnevnom redu je izmena i dopuna Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Zaječara za 2019. godinu i Rešenja o prenosu prava korišćenja nad seoskim vodovodima.

Odbornici će se izjasniti i o dokumentima gradske apoteke, zaječarske biblioteke i Centra za socijalni rad.

Sednica počinje u 10 sati.