U sredu 8. maja biće održana sednica Skupštine grada, 25. u ovom sazivu.

Na dnevnom redu su odluke o: prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2019. godinu sa izmenom Кadrovskog plana; prihvatanju prenosa prava javne svojine na nepokretnostima od Republike Srbije na grad Zaječar, bez naknade; pristupanju izradi Izmene Prostornog plana teritorije grada Zaječara i o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Zaječara.

Odbornici će se izjasniti o Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i mreži javnih predškolskih ustanova i osnovnih škola na području grada Zaječara.

Izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima u prošloj godini biblioteke, muzeja, pozorišta i Turističke organizacije, kao i planovi rada sa finansijskim planovima za tekuću godinu muzeja i Turističke organizacije, takođe će se naći pred gradskim parlamentom.

Na sednici će biti reči i o: Godišnjem likvidacionom izveštaju JP „Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji; dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara i o radu u prošloj i planu aktivnosti za ovu godinu Saveta za zdravlje.

Dnevnim redom predviđen je izbor predsednika, zamenika predsednika i članova stalnih radnih tela Skupštine grada Zaječara.

Početak sednice je u 10 sati.