Na fejsbuk stranici “Nematerijalna kulturna baština Zaječarskog okruga”, koju u okviru prekograničnog projekta “Digitalna nematerijalna kulturna baština” sufinansira EU kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, u toku je glasanje za 50 najreprezentativnijih elemenata nematerijalne kulturne baštine iz Zaječarskog okruga.

https://www.facebook.com/nematerijalnakulturnabastina/

Na listi su manifestacije po kojima je ovaj deo Srbije prepoznatljiv, kao što su Molitva pod Midžorom, Gitarijada, Zlatne ruke, Festival instrumentalne tradicije, FKMS, Crnorečje u pesmi i igri, Prva harmonika; timočki specijaliteti belmuž, vlaške plašinte, prepržolj; kao i legende o nastanku imena timočkih gradova ili planina i mitskih bića, na primer.

Molitva pod Midžorom

Neizostavan je i timočki govor, ali i slava, zavetina, obredni peškiri, dvopređene čarape, etno haljine inspirisane građanskom nošnjom.

Prenošeno sa generacije na generaciju, čuvano od vremena i nevremena, nematerijalno kulturno nasleđe oslikava kulturne raznolikosti. Kroz usmenu tradiciju i jezik, običaje, umetnost, rituale i praznike, izražavaju se kreativnost, veštine, umeće i duh ljudi koji ga stvaraju. Prenošenjem i negovanjem i ove „žive kulturne baštine”, čuva se tradicija, istorija, kultura koja podstiče osećaj identiteta i kontinuiteta jednog naroda.

Vražogrnački točak

Glasanje traje do 26. septembra, a 50 najreprezentativnijih elemenata nematerijalne kulturne baštine biće promovisani na društvenim mrežama i postavljeni na prekograničnoj E-platformi.