Zavičajni muzej Knjaževac i Arheološki institut Beograd, uz podršku Ministarstva kulture i lokalne samouprave, nastavili su istraživanja na lokalitetu Timacum Minus u Ravni kod Knjaževca.

Za istraživanja, prezentaciju i promociju ovog nekadašnjeg rimskog utvrđenja Ministarstvo kulture odobrilo je ove godine 800.000 dinara.

Utvrđenje na obali Belog Timoka, kod sela Ravna, nadomak Кnjaževca poistovećeno je sa rimskim Timacum Minus-om podignutim sredinom I veka n.e. Prve podatke o njemu zabeležio je 1866. godinelekar Stevan Mačaj, fizikus knjaževačkog okruga.

U periodu između 1899. i 1902. godine započeta su prva arheološka istraživanja ravanskog utvrđenja. Rezultati istraživanja objavljeni su sredinom dvadesetog veka u časopisu Spomenik Srpske Кraljevske Akademije, br. XCVIII. Nikola Vulić rukovodio je istraživanjima sve do početka Drugog svetskog rata. Saradnik prof. Vulića bio je direktor Niškog muzeja Aleksandar Nenadović. Veći deo pokretnog arheološkog materijala sa ovih istraživanja i danas se čuva u niškom muzeju.

Nakon višedecenijske pauze u drugoj polovini XX veka, započeta su prva sistematska istraživanja Timacum Minus-a. Pod rukovodstvom dr Petra Petrovića 1975. godine Arheološki institut iz Beograda i Zavičajni muzej Кnjaževac započeli su prvu kampanju arheoloških istraživanja.

U periodu od 1994. do 1996. godine izvršena su prva zaštitna iskopavanja prilikom rekonstrukcije lokalnog puta Ravna–Debelica. Na obližnjem bregu Slog otkrivene su poznorimska i srednjovekovna nekropola. Uporedo sa istraživanjem ravanske nekropole odvijala su se iskopavanja južne kapije utvrđenja (porta praetoria).

Nakon dužeg prekida arheoloških istraživanja 2008. godine, realizovana su nova zaštitna iskopavanja.

Zahvaljujući uspešnoj saradnji Arheološkog instituta iz Beograda, Zavičajnog muzeja Кnjaževac i Rimsko-germanske komisije Nemačkog arheološkog instituta iz Frankfurta na Majni, 2010. godine realizovana je geofizička prospekcija lokaliteta.

Tokom 2013. i 2014. godine nastavljena su zaštitna istraživanja nekropole Slog.

izvor i foto: knjaževački muzej