Ministarstvo prosvete objavilo je konkurs za upis đaka u narednu školsku godinu. Zaječarske srednje škole zadržale su prošlogodišnju upisnu kvotu, ali sa pojedinim novim obrazovnim profilima. Mesta će biti za 560 svršenih osmaka.

Najviše mesta i ove godine biće u Tehničkoj školi – 180, i to 120 u oblasti elektrotehnike i 60 u oblasti saobraćaja, po obrazovnim profilima:

 • Elektrotehničar računara – 30 učenika
 • Tehničar elektronike na vozilu – 30 učenika
 • Tehničar mehatronike – 30 učenika
 • Elektrotehničar informacionih tehnologija – 30 učenika
 • Tehničar drumskog saobraćaja – 30 učenika
 • Vozač motornih vozila – 30 učenika ( trogodišnji obrazovni profil)

Novina u odnosu na prethodnu školsku godinu je obrazovni profil tehničar za elektroniku na vozilu, umesto tehničara energetike.
Ovoj školi dozvoljeno je i da upiše tri đaka starija od 17 godina na trogodišnji obrazovni profil vozač motornih vozila.

Ekonomsko-trgovinskoj školi odobren je upis 150 đaka, 90 za četvrogodišnje i 60 za trogodišnje školovanje. Umesto turističkih tehničara škola će upisati odeljenje ekonomskih tehničara. Plan upisa je sledeći:

 • Finansijski administrator – 30 učenika
 • Pravno-poslovni tehničar – 30 učenika
 • Ekonomski tehničar – 30 učenika
 • Kuvar  – 30 učenika
 • Trgovac – 30 učenika

Novina ima i u Medicinskoj školi, koja će umesto odeljenja pedijatrijskih sestar upisati odeljenje laboratorijskih tehničara. Broj slobodnih mesta je 120 u četiri odeljenja.

 • Medicinska sestra – tehničar – 60 učenika
 • Laboratorijski tehničar – 30 učenika
 • Farmaceutski tehničar – 30 učenika

Gimnazija je, kao i prošle godine, dobila odobrenje za upis 4 odeljenja, od čega je jedno za nadarenu decu za IT tehnologije:

 • Prirodno matematički smer – 30 učenila
 • Društveno jezički smer – 30 učenika
 • Opšti tip – 30 učenika
 • IT odeljenje – 20 učenika

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Jelena Majstorović” upisaće 24 učenika prve godine. Polovinu tog broja činiće budući bravari, a po 6 će biti konfekcijskih šivača i cvećara.

Budući srednjoškolci polagaće testova u svojim matičnim školama od 17. do 19. juna. Prvi na redu biće test iz srpskog, potom iz matematike i poslednjeg dana kombinovani test. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 23. juna, a konačni pet dana kasnije, nakon čega đaci popunjavaju liste želje. Prvi upisni krug je 8. i 9. jula.