Narodni muzej u Zaječaru priključio se akciji „Re- kreacija umetničkih dela“ koju je pokrenuo muzej „Geti“ iz Los Anđelesa.

Urađena je re-kreacija sa dvema ženskim figurama na plaži i na taj način je učinjen privremeni prelazak iz oblasti arheologije na polje istorije umetnosti.

Ležeća ženska figura zasnovana na prikazu sa kasnoantičkog reljefa “Usnula Arijadna” iz carske palate Feliks Romulijana.
Sedeća figura ispred nje oblikovana je prema uzoru – bronzanoj statueti „Kupačica“ Mihajla Tomića iz 1928.
Autor ovog sintetičkog prikaza je prof. Goran Janićijević.

Veliki hronološki raspon između dva umetnička dela iz Narodnog muzeja Zaječar, u re-kreiranoj sintezi, pobuđuje razmišljanja na temu leta 2020, koje se, po svemu sudeći, razlikuje od dosadašnjih i po nemogućnosti dospevanja do mediteranskih i drugih egzotičnih destinacija.