STEM School Label projekat: Priznanje Gimnaziji

Zaječarska Gimnazija je u okviru STEM School Label projekta, u kome je učestvovalo skoro 1900 škola iz cele Evrope, uspele da primerima iz prakse, sa još šest evropskih škola, dostigne viši nivo priznanja rada (proficient).

Nedavno je projekat u okviru završnog izveštaja objavio primere najboljih praksi u Evropi, a Gimnazija je pomenuta čak tri puta.
U okviru devet najboljih primera aktivnosti kao prvi na listi pomenut je boravak i saradnja naših nastavnika sa školom u Manavgatu u Turskoj, u okviru Erasmus+ projekta ”Škola budućnosti”.
U okviru takozvanih studija slučaja naša škola je pomenuta kao prva i druga na listi od četiri studije. Кao odlični primeri istaknuti su radonica koju je Mladen Šljivović držao na Euroguidance konferenciji u Bukureštu, kao i radionica u okviru Erasmus+ projekta o korišćenju rubrika u nastavi.

Podsetimo, Gimnazija je najpre učestvovala u pilot fazi ovog projekta, a potom je izabrana za školu ambasadora kada su Srđan Stanojević, direktor, i Mladen Šljivović nastavnik fizike, boravili u Briselu.

Inače, projekat je plod saradnje organizacija posvećenih promociji STEM obrazovanja (prirodnih nauka i matematike) iz pet evropskih zemalja. Predstavnik Srbije u ovom projektu bio je Centar za promociju nauke.