Akcija izviđača “Šta nam teško”

Minulog vikenda zaječarski izviđači su imali aktivnosti u prirodi koja neposredno okružuje grad.

U akciji pod sloganom „Šta nam teško“, na Kraljevici, 60-ak izviđača uvežbavalo je kretanje po karti, po putnim znacima, orijentaciju bez tehničkih pomagala, a u sumrak je demonstrirana i brza izrada skloništa od priručne opreme. Nastavljeno je druženjem u izviđačkom domu sa roditeljima najmlađeg uzrasta i drugim simpatizerima organizacije.

Ovu akciju izviđači su organizovali u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Centrom za građansko delovanje, Narodnim parlamentom i Pokretom gorana Vojvodine, a sufinansirana je kroz program “Mladi su zakon” Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.