Četvrta prodaja imovine preduzeća Romulijana u Gamzigradskoj banji

Nakon prve, druge i treće neuspešne prodaje imovine preduzeća Romulijana u Gamzigradskoj banji, stečajni upravnik je zakazao četvrtu prodaju ovog preduzeća u čijem sastavu se nalazi 12 građevinskih objekata ukupne površine 5.163,52 m2 , kao i pokretna imovina prema specifikaciji u prodajnoj dokumentaciji. Početna cena iznosi 72.274178,00 dinara.

Zainteresovani za učešće u postupku prodaje, potrebno je da nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 300.000,00 dinara, uvećanu za PDV.

Otkup prodajne dokumentacije biće obavljen do 13. februara, a krajnji rok za uplatu depozita, odnosno dostavljanje prvoklasne bankarske garancije i razgledanje imovine ističe 17. februara. Iznos depozota je 41.299.530,00 dinara.

Rok za predaju obrasca prijave za učešće radi prvovremenog evidentiranja je do 19. februara, dok je rok za potpisivanje kupoprodajnog ugovora (3 radna dana od dana javnog nadmetanja) do 27. februara. Krajnji rok za naplatu kupoprodajne cene (10 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovor) je 9. marta.

Javno nadmetanje biće održano 22. februara u 11.00 časova u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu.