Đaci Medicinske škole protiv duvanskog dima

U školskom dvorištu Srednjoškolskog centra učenici trećeg razreda Medicinske škole poručili su svojim vršnjacima da ne koriste duvan i preuzmu odgovornost za svoje zdravlje. Učenici odeljenja M31, M32 i AS33 u okviru redovne nastave iz predmeta Zdravstvena nega 3 – teorija, koji se inače bavi zdravstvenim vaspitanjem i promocijom zdravlja, izradili su za vreme onlajn nastave zdravstveno vaspitna sredstva na temu prevencije nikotinizma.

Svi radovi su ručno rađeni, crtani i pisani materijalom koji su učenici trenutno imali na raspolaganju za vreme onlajn nastave, pa su na taj način iskoristili svoju kreativnu stranu za zdravstveno vaspitni rad. Nastavnici zdravstvene nege Ljubica Živković i Tatjana Živković prepoznale su potencijal i kreativnost, i u cilju obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima organizovale akciju u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje “Timok”. U školi su postavljeni plakati i u holu napravljena je manja zdravstveno vaspitna izložba. Učenici su ispred škole podelili zdravstveno vaspitna sredstva i obavili zdravstveno vaspitni rad sa svojim vršnjacima, potencirajući zdravu ishranu i zdravi stil života.

Na dva postavljena štanda u dvorištu vaspitanici – njihovi vršnjaci i nastavnici, mogli su da ubace jednu cigaretu u zamenu za jedno voće po izboru. Akciju su podržali i maturanti M41 i M42 Medicinske škole, kao i brojni nastavnici.

foto: Medicinska škola