Dan polja na gazdinstvu u Zvezdanu

Na oglednoj parceli na imanju Poljoprivrednog gazdinstva Lazara Ninića, na starom putu Zaječar – Zvezdan održana je tradicionalna manifestacija „Dan polja“.

U demo ogledu predstavljeno je 14 sorti pšenice iz tri semenske kuće, tri sorte ozimog tritikala, dve sorte ozimog ječma, jednu sortu raži i jedna sorta ozimog ovsa.

Imali smo problema sa padavinama, a kasnije i sa stajalom i podzemnim vodom i vodama, što je otežalo prihranu i napredak useva. Neke sorte su se pokazale kao prinosnije, neke su tolerantnije prema bolestima, neke nisu. Važno je ljudima uživo prikazati agrotehniku i šta je najbolje od sorti gajiti na našem područu,

rekla je je Slavica Kodžopeljić, koordinator „Dana polja“.

Organizator je Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Zaječar „Agroznanje’’.