Drugo javno nadmetanje za prodaju “Romulijane” 17. novembra

Nakon prve neuspešne prodaje imovine preduzeća Romulijana u Gamzigradskoj banji po početnoj ceni od 91,4 miliona dinara, stečajni upravnik je zakazao drugu prodaju ovog preduzeća u čijem sastavu se nalazi 12 građevinskih objekata ukupne površine 5.163,52 m2 , na više katastarskih parcela upisanih u listu nepokretnosti br. 398 KO Gamzigrad, kao i pokretna imovina prema specifikaciji u prodajnoj dokumentaciji.

Početna cena iznosi 63.957.756,00 dinara.

Rok za otkup prodajne dokumentacije, odnosno za preuzimanje profakture, uplatu i preuzimanje prodajne dokumentacije ističe zakl 8. novembra.

Imovina, koja je predmet prodaje, može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 10 do 13 časova, a najkasnije do 10. novembra, uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika.

Javno nadmetanje biće održano 17. novembra u 11 časova u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu.