Elektronska prijava za upis dece u vrtić

Elektronska prijava deteta u predškolsku ustanovu putem nacionalnog Portala eUprava dostupna je sada i u Zaječaru, objavljeno je na fejsbuk nalogu Predškolske ustanove „Đulići“.

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivalište i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju.

Na sajtu eUprava navodi se da će, kada roditelj, staratelj ili hranitelj podnese zahtev preko Portala za upis deteta u vrtić, predškolska ustanova će dodeliti delovodni broj zahtevu i obavestiti ga preko Portala o daljim koracima.

U sastavu „Đulića“ je pet vrtića u gradu i po jedan u Grljanu i Velikom Izvoru, koje pohađa više od 1000 mališana od jaslenog do predškolskog uzrasta.