Erazmus obuka: Liderstvo i inicijativa

U okviru Erazmus projekta “Korak napred” koji se realizuje u Osnovnoj školi “Ljubica Radosavljević Nada” održana je obuka za nastavnike škole “Leadership and Initiative – The Corner Stones of Entrepreneurship in the Classroom”.

Obuku su održale Snežana Paunović i Jelena Dimović, a cilj ove obuke je razvoj preduzetničkih veština kod učenika od najranijeg uzrasta.