Erazmus+ Tehničke škole: Obuka nastavnika u Kranju i Skoplju

Predstavnici Tehničke škole u Zaječaru boravili su prethodnih dana u Skoplju u Severnoj Makedoniji, a potom i u Kranju u Sloveniji, na obucu nastavnika uključenih u projekat Smart World Wins u okviru Eratmzs+ projekta.

Domačin i realizator obuke u Sloveniji bio je Šolski center Kranj.Ova obuka je bila prilika da se vide primeri dobre prakse u primeni ARDUINO platforme u realizaciji nastave i vannastavnih aktivnosti.

Učesnici su obišli i kompaniju ISKRATEL, jednu od vodećih telekomunikacionih kompanija u Evropi.

Prvi, neposredni, sastanak predstavnika projektnih timova, održan u Skoplju nekoliko dana ranije, iskorišćen je za predstavljanje škola učesnica i članova projektnih timova i svečano potpisivanje partnerskih ugovora.

Cilj projekta “Smart World Wins” je  razvoj edukativnih materijala i online kursa za upotrebu mikrokontrolera i programiranje smart uređaja.