FMZ ravnopravni član Međunarodne naučne asocijacije ekonomista životne sredine

Fakultet za menadžment u Zaječaru postao je član EAERE – Međunarodne naučne asocijacije ekonomista životne sredine i resursa.

Ciljevi ove organizacije su da doprinese razvoju i primeni ekonomije životne sredine, klime i resursa kao nauke u Evropi i da podstakne i osnaži saradnju i komunikaciju između naučnika, istraživača, studenata i ostalih u oblasti ekonomije životne sredine, klime i resursa.

Fakultet za menadžment u Zaječaru je postao institucinalni član ove organizacije i ujedno prva i za sada jedina naučna institucija iz Republike Srbije.