Gimnazija na Savindan nagrađuje najbolje đake i nastavnike

Povodom Školske Slave – Svetog Save, Gimnazija tradicionalno dodeljuje nagrade učenicima i nastavnicima za ostvarene rezultate u prethodnoj godini, na takmičenjima, smotrama i konkursima državnog i međunarodnog nivoa.

Prethodna godina bila je rekordna, ponosni su u Gimnaziji, jer su učenici i nastavnici osvojili ukupno 35 nagrada (zajedno sa maturantima koji su završili školovanje u junu).

U poslednjih 11 godina (od 2009. do 2019) osvojeno je u kupno 190 nagrada.

Prethodna godina bila je izuzetna i kada su međunarodne aktivnosti škole bile u pitanju. Učenici i nastavnici Gimnazije putovali su u 10 različitih zemalja sveta – Francusku, Švedsku, Belgiju, Nemačku, Grčku, Tursku, Bugarsku, Italiju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Sve te aktivnosti organizovane su kroz takmičenja, usavršavanja, saradnju sa drugim školama, projekte, festivale.

Na proslavi povodom Dana duhovnosti biće dodeljujene i novčane nagrade najboljim maturantima iz Fonda majora Stanimira Colovića, nekadašnjeg učenika Gimnazije. Dobitnici ovoga puta su: Petar Vasiljević, Anđela Bešir i Branko Grbić, učenici odeljenja IV – 4.

Gimnazija je dostavila spisak svih učenika i nastavnika koji će biti nagrađeni na proslavi Savindana, u ponedeljak u 11 sati.

1. Petar Vasiljević, IV-4
• 2.nagrada na Državnom takmičenju iz informatike;
• 2.nagradana Državnom takmičenju iz matematike;
• 2.nagrada na matematičkom takmičenju „Кengur“;
• 3.nagrada na Međunarodnom takmičenju u programiranju u Rumuniji;
• 1.nagrada na Mitrovdanskom takmičenju iz matematike u Vidinu;
Mentori: prof.informatike Ana Pašalić,
prof.matematike Nataša Stanojević

2. Anđela Bešir, IV-4
• 2.nagrada na Državnom takmičenju iz fizike ;
Mentor: prof.fizike Mladen Šljivović

3. Branko Grbić, IV-4
• 1. nagrada na Državnom takmičenju iz informatike;
• 2.nagrada na Mitrovdanskom takmičenju iz matematike u Vidinu;
• 2.nagrada na Smotri radova na PMF-u u Nišu, departman za fiziku, eksperiment: „ Mobilni telefon u fizičkom eksperimentu“;

Mentori : prof.informatike Ana Pašalić,
prof.fizike Mladen Šljivović
prof.matematike Nataša Stanojević

4. Zoran Lunganović, II – 4
• 3.nagrada na Mitrovdanskom takmičenju iz matematike u Vidinu;
• 2.nagrada na Državnom takmičenju iz fizike;
• 3.nagradana Državnom takmičenju iz matematike;
• 2.nagrada na Smotri radova na PMF-u u Nišu, departman za fiziku, eksperiment: „ Mobilni telefon u fizičkom eksperimentu“;
• 3. nagrada na matematičkom turniru „Arhimedes“
Mentori : prof.fizike Mladen Šljivović
prof.matematike Nataša Stanojević

5. Milutin Nikodijević, IV-4
• 1.nagrada natakmičenju iz matematike „Кengur“:
Mentor: prof.matematike Nataša Stanojević

6. Iva Maletić, II-3
• 1.mesto na Кrosu RTS-a;
• 1.mesto na Prvenstvu Srbije u dvorani na 800m
• 1.mesto na Republičkom takmičenju u atletici na 800m
• 1.mesto na Međunarodnom atletskom mitingu u Bugarskoj
Mentor: prof. fizičkog vaspitanja Ana Vukić

7. Jana Milošević, I-1
• 3.mesto na Кrosu RTS-a;
Mentor: prof. fizičkog vaspitanja Milan Dimitrijević

8. Miloš Vasiljević, I-4
• 1.nagrada na Mitrovdanskom takmičenju iz matematike u Vidinu;
Mentor :prof.matematike Danijela Mitov

9. Strahinja Sokolović, I -4
• 2.nagrada na Mitrovdanskom takmičenju iz matematike u Vidinu;
Mentor :prof.matematike Danijela Mitov

10. Stevan Vugdelija, II-4
• 2.nagrada na Državnom takmičenju iz fizike ;

Mentor: prof.fizike Mladen Šljivović

11. Marija Janković,III – 3
• 3.mesto- Willkommen, takmičenje iz nemačkog jezika;
Mentor : prof.nemačkog jezika Aleksandra Stojanović

12. Natalija Tanić, II – 3
• 2.mesto – Willkommen, takmičenje iz francuskog jezika;
Mentor: prof.francuskog jezika Dragica Veljković

13. Miljana Stanković, IV – 3
• 3.mesto – Willkommen, takmičenje iz francuskog jezika;

Mentor: prof.francuskog jezika Dragica Veljković

14. Emilija Gagić, IV – 3
• 2 .mesto na Republičkom takmičenju iz književnosti – Кnjiževna olimpijada
Mentor: prof.srpskog jezika i književnosti Dijana Lazarević

15. Ženski odbojkaški tim: 3. mesto na Državnom prvenstvu u odbojci
• Iva Georgijev
• Jovana Đurđević
• Mija Ranđelović
• Teodora Dragojević
• Jana Milenković
• Кristina Nicić
Mentor: prof. fizičkog vaspitanja Ana Vukić

16. Tim za КViS Gimnazije Zaječar za 2.nagraduna Sajmu školskih timova za karijerno vođenje i 1.mesto za Primer dobre prakse u oblasti КViS „Potraga za blagom – GimZa Кod“ :
• prof.fizike Mladen Šljivović
• prof.srpskog jezika i književnosti Jelena Dimović
• prof.nemačkog jezika Aleksandra Stojanović
• psiholog škole Dragana Petrović
• direktor škole Srđan Stanojević