Gimnazija: Poziv za učešće u Erasmus projektu “Ekološki otisak”

Zaječarska Gimnazije realizovaće dva Erasmus projekta mobilnosti, što praktično znači da će u naredne dve godine đaci ove škole imati priliku da učestvuju u radu sa svojim vršnjacima iz evropskih zemalja.

Projekat pod nazivom “Ekološki otisak” (“Ecological footprint; Think, Choose and Reduce”) biće realizovan sa školama iz Nemačke (koja je i koordinator projekta), Danske i Holandije.

U toku je javni poziv za prijavu zaječarskih gimnazijalaca koji žele da učestvuju u projektu.

Po zemljama su teme:
• otpad i reciklaža (Nemačka)
• upotreba vode (Holandija)
• energija (Danska)
• hrana (Srbija)

Glavni fokus u Nemačkoj biće otpad i recikliranje. Tokom posete đaci će naučiti kako da smanje i odvoje otpad i kako da otpad koriste kao resurs.

U Holandiji će radionice biti posveće potrošnji, upotrebi i kvalitetu vode. Tokom posete Holandiji učesnici će naučiti o porastu nivoa mora i kako se Holanđani nose sa tim, kao i o uticaju industrijskih hemikalija koje završavaju u rekama i jezerima na kvalitet života i životnu sredinu.

Održiva energija na lokalnom i globalnom nivou teme su koje će se obrađivati u Danskoj.

Deo projekta koji će biti realizovan u Srbiji posvećen je hrani, a interesantno je da će u blizini Carske palate “Feliks Romulijana” biti organizovan program “Kuvaj kao Rimljani”, tako da će učenici praviti poslastice od meda i oraha, bez šećera i veštačkih aroma.

Zainteresovani đaci zaječarske Gimnazije u školi mogu dobiti sve neophodne informacije o projektu i uslovima javnog poziva.