Gradska kasa “teška” 2,4 milijarde

Gradska kasa sledeće godine biće„teška“ 2,4 milijarde dinara, odlučeno je na sednici Gradskog veća.

Budžet je planiran sa suficitom od blizu 55 miliona dinara za otplatu glavnice kredite kod AIK banke i UniCredit banke.
Budžetski rashodi odnose se na izradu izmene Prostornog plana grada Zaječara i planova detaljne regulacije privredne zone „Zapad“, kao i za uređenje lokacije za objekte komunalnog karaketa, navela je Gabrijela Rituper Begić iz Odeljenja za finansije.

Planirana su sredstva za mere aktivne politike zapošljavanja, za javne radove i za stručnu praksu, potom za promociju preduzetništva, projekte prekogranične saradnje, izgradnja Muzeja roka, za izradu projektne dokumentacija za rekonstrukciju škole “Hajduk Veljko” i srednjoškolskog centra…