Instrukcije ŠVS Zaječara za početak rada kozmetičkih i frizerskih salona

Štab za vanredne situacije grada Zaječara objavio je obavezujuće instrukcije za otvaranje i početak rada kozmetičkih i frizerskih salona na svojoj teritoriji. DO ISPUNJENJA SVIH PREDVIĐENIH MERA NIJEDAN SALON U GRADU ZAJEČARU NE MOŽE POČETI SA RADOM bez obzira na, u javnosti objavljenog stava KŠ VRS, pošto su ove instrukcije sastavni deo te odluke.

1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga (nošenje zaštitne opreme, fizička distanca, obavezna dezinfekcija ruku prilikom ulaska u salon, obavezna dezinfekcija obuće pri ulasku u salon);
2. Na ulazu u salon mora biti instalirana dezo barijera (podmetač natopljen dezinfekcionim sredstvom – hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom);
3. Prilikom otvaranja i zatvaranja salona, dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, kao i pod salona. U toku radnog dana provetravati sve prostorije što češće (a najmanje 5 puta);
4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih, ili korisnika, mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi od minimalno 70% alkohola;
5. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga salona telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom a vlasnici MORAJU voditi evidenciju zakazivanja sa vremenom kada je isto izvršeno i sa kog broja telefona ili mejl adrese;
6. U salonu može boraviti ograničen broj korisnika, tako da razdaljina između dva korisnika bude minimum 2 metra (koristiti svaku drugu stolicu i sl). U salonu može biti maksimalno 1 osoba na 10 m2;
7. Prilikom rada sa korisnicima, obavezno je nošenje zaštitne maske i rukavica (po mogućnosti vizira);
8. Prilikom pružanja usluga higijenske nege i ulepšavanja lica i tela, kao i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože odgovorna lica salona dužna su da obezbede da se te usluge pružaju pod uslovima i na način kojim se sprečava pojava i prenošenje bolesti, a ukoliko to nije moguće, da takve usluge NI SLUČAJNO ne pružaju;
9. Sva oprema i sredstva za rad, radne površine, naročito ona koji se neposredno koriste na korisniku (češljevi, peškiri, makaze, kreveti, instrumenti u kozmetičkim salonima, i dr.) moraju biti OBAVEZNO dezinfikovani NAKON SVAKE UPOTREBE.
Po mogućstvu koristiti jednokratnu papirnu ili plastičnu galanteriju, a ukoliko se koristi galanterija od tkanine (peškir, zaštitni ogrtači za korisnike i sl.) obavezno ih koristiti samo za jednog korisnika i odmah nakon završetka tretmana odložiti u posebnu plastičnu kesu i istu zatvoriti;
10. Otpadni materijal koji nastane u radu salona pokupiti i staviti u jednu kesu za đubre koju treba dobro zavezati, pa staviti u još jednu kesu i odložiti na za to predviđeno mesto;
11. Upotrebljene peškire i drugu tekstilnu galanteriju odložiti u posebno određenu kesu, te ih na kraju radnog dana oprati u mašini za veš sa korišćenjem praška za veš na visokoj temperaturi ;
12. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, sobe za presvlačenje, tuš kabine, kupatila, WC i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se NAKON SVAKOG pojedinačnog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije;
13. Radne površine, stolice i stolovi koji se ne koriste često moraju se dezinfikovati minimum dva puta u toku radnog dana;
14. Ceo prostor salona, sa svim pratećim prostorijama, mora svakodnevno biti dezinfikovan pre početka i nakon završetka rada salona;
15. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice salona dužno je da, BEZ ODLAGANJA, udalji zaposlenog iz prostorija salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti;
16. U slučaju sumnje da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice salona dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti.

KOMANDANT ŠTABA
Boško Ničić

foto: ilustracija/Pexels