Izveštaj Nastavničkom veću sa seminara “European Project Planning Seminar”

Predstavnice Tehničke škole Jasmina Lilić i Snežana Zekavica, koje su u okviru prve mobilnosti projekta “IKT i umrežavanje” ERASMUS+ programa pohađale seminar “European Project Planning Seminar” u Firenci, podnele su izveštaj Nastavničkom veću škole i prenele iskustva sa kursa u Italiji.

Pored osnovnih informacija o organizaciji PIXEL iz Firence koja je bila realizator kursa, članovi veća upoznati su sa cijevima kursa, načinom rada u toku realizacije kursa i rezultatima kursa, kao i o kolegama iz drugih škola sa kojima su uspostavile kontakt za vreme realizacije kursa.

Takođe, bilo je reči o projektnoj ideji koje su one započele sa školom iz Danske za vreme praktičnih vežbi u toku realizacije kursa i pozvale su zainteresovane kolege koji žele da se priključe u razradi ove projektne ideje. Ovako razrađena ideja može biti iskorišćena za projektno konkurisanje u narednom ERSMUS+konkursnom pozivu.

Na kraju izlaganja iskoristile su priliku da pokažu i neke od zanimljivosti Firence i mesta koja su posetile u okolini.