Izveštaj Nastavničkom veću sa seminara “STEAM Education”

Na sednici Nastavničkog veća Tehničke škole nastavnici Dragan Manojlović, Dejan Nikolić, Dragan Panić i Vladislav Jelenković podneli su izveštaj sa seminara “STEAM Education” kojem su prisustvovali u Center for Lifelong Learning “Οloklirosi”, Agia Varvara Heraklion na Kritu.

Oni su u Grčkoj boravili u okviru druge mobilnosti projekta “IKT i umrežavanje” koji je škola realizovala u okviru ERASMUS+ programa.

Osim sa osnovnim informacijama o organizaciji PIXEL iz Firence koja je bila realizator kursa, članovi veća upoznati su sa cijevima kursa, načinom rada u toku realizacije kursa i rezultatima kursa, kao i o kolegama iz drugih škola sa kojima su uspostavile kontakt za vreme realizacije kursa.

U prvom delu prezentacije bilo je reči o obrazovnom sistemu u Grčkoj, primeni savremenih alata u nastavi, važnosti razvijanja kreativnog razmišljenja, primerima laboratorijskih vežbi, avio modelarstvu i dr.

Drugi deo prezentacije bio je posvećen kulturno istorijskim temama i privredi, ne samo grada Irakliona već i celog ostrva Krit.