Knjaževac: O projektu “IKT i umrežavanje”

U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Knjaževcu održana je diseminacija projekata „IKT i umrežavanje“ Tehničke škole u Zaječaru. O pripremnim aktivnostima, mobilnosti, diseminaciji, govorili su nastavnici škole, realizatori projekta.

Snežana Zekavica je govcorila o mobilnost koja je obavljena u Firenci i o partnerskoj organizaciji PIXEL kod koje je pohađala kurs pisanja projekata. Predstavila je obrađene teme sa kursa i najbitnije savete koji mogu koristiti u pisanju projekata.

Dragan Manojlović je predstavio drugu mobilnost u projektu u okviru koje su četiri profesora bila na Kritu, na kursu o STE(A)M obrazovanju. Poseban akcenat stavio je na metode i IKT alate koji su obrađeni u okviru kursa.

Na skupu je predstavljen i novi projekat Tehničke škole (KA102) i najavljena predstojeća regionalna diseminacija i eTwining vebinar.