Konačni rezultati izbora za Savete nacionalnih manjina

Republička izborna komisija utvrdila je večeras konačne rezultate izbora za Nacionalne savete nacionalnih manjina, održanih u nedelju, 4. novembra.

Većinu u Nacionalnom savetu Madjara činiće 30 članova liste “Madjarska sloga” koja je osvojila 39.166 glasova od 129.467 birača koji su izašli na izbore.

“Rusini zajedno” osvojili su devet mesta u savetu rusinske nacionalne manjine, dok su “Slovaci napred!-Pavel Surovi” osvojili devet mesta na izborima za savet te nacionalne manjine.

Na izborima za Bošnjačko nacionalno veće (BNV) glasalo je 106.328 birača, od kojih je 22.141 glasalo za listu Samoopredeljenje – dr Sulejman Ugljanin. Ta lista imaće 14 od 35 članova BNV-a, 13 članova imaće Matica Bošnjaka – akademik Muamer Zukorlić, a osam članova lista “Vakat je-prof. dr Sait Kačapor”.

Na izborima za Nacionalni savet albanske nacionalne manjine glasalo je 14.274 birača, a najviše glasova osvojila je lista “Partija za demokratsko delovanje – Šaip Kamberi” koja će imati šest članova saveta. Izborna lista “Alternativa za promene – Šćipim Arifi” imaće četiri člana, dok će dva člana imati “Demokratska partija – dr sci. Nagio Arifi”.

Za Nacionalni savet aškalijske nacionalne manjine glasalo je 1.216 birača, a najviše članova saveta, sedam, osvojila je lista “Za pobedu” Erdelj Osman.

Najviše članova u Nacionalnom savetu bugarske nacionalne manjine imaće lista “To smo mi” – prirodni pokret, koja će imati 17 članova.

Na izborima za članove saveta bunjevačke manjine 13 članova osvojila je lista “Bunjevci zajedno”, a glasalo je 7.844 birača.

“Vlasi za Srbiju” imaće 22 člana u savetu vlaške nacionalne manjine za koju je glasalo 13.320 birača.

U Nacionalnom savetu grčke nacionalne manjine svih 15 članova biće sa liste “Grci zajedno – Petar Rodificis” koja je jedina učestvovala na tim izborima.

Egipatski nacionalni savet činiće šest članova sa liste “Esnaf” Kujtim Demir koja je osvojila 946 glasova od 3.938 glasača koji su učestvovali ma izborima.

“Gerhard” podunavske Švabe – zajedno, Antun Bek osvojila je 10 mesta u Nacionalnom savetu nemačke nacionalne manjine, a u savetu Poljaka svih 15 članova biće sa liste “Svim srcem za Poljake”.

Najviše glasova – 27.645 za izbor članova saveta romske nacionalne manjine osvojila je lista “Sveevropski romski pokret” koja će imati 32 od 35 članova tog saveta.

Na izborima za slovenačku manjinu pobedila je lista “Slovenci zajedno” koja je bila jedina, a Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine činiće pet članova Grupe birača “Senjuk” Ivan Kuzma, četiri člana liste “Tvoj narod, tvoj glas-zajedno za Ukrajince – Miroslav Hočak”, a tri sa liste “Kolomejka – Nikola Ljuhović”.

Zbog neregularnosti biće u sredu, 14. novembra, ponovljeni izbori na po jednom glasačkom mestu za Nacionalne savete Rumuna u Vršcu i Čeha u Beloj Crkvi.