Konkurs Ministarstva poljoprivrede za razvoj seoskog turizma i starih zanata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Konkurs za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini.

Podsticaji obuhvataju investicije u sektorima ruralnog turizma i starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.

Sredstva se mogu koristiti za ulaganje u izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, kao i nabavke opreme za ugostiteljske usluge u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, kao i za nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.

Pravo na korišćenje podsticaja imaju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Podsticaji se odobravaju u iznosu od 50-65% od vrednosti investicije umanjene za iznos PDV, maksimalno do 3.000.000 dinara za ruralni turizam, odnosno 500.000 dinara za stare zanate.

Prijave za korišćenje podsticaja podnose se do 27. septembra.

Svi detalji Konkursa sa prijavnim obrascima, uslovima i spiskom potrebne dokumentacije, mogu se naći na linku.

Za sva pitanja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u RARIS-u na telefon 019/426-376 ili email: boban.kostandinovic@raris.org (Osoba za kontakt Boban Kostandinović).