Konkurs Petnice za 2019. godinu

Istraživačka stanica Petnica, prestižna institucija za rad sa mladim talentima, raspisala je konkurs za svoje programe u 2019. godini.

Uloga stanice je da polaznike programa nauči kako da istražuju, kako da budu samostalni u tome što rade, kako da budu kritični i prema sebi i prema drugima i, na kraju, kako da istraju u tome što rade.

Zainteresovani srednjoškolci, kojima možda regularan sistem školovanja nije dovoljan a vole astronomiju, fiziku, elektroniku, računarstvo, matematiku, biologiju, hemiju, geologiju, medicinu, sociologiju, antropologiju, psihologiju, istoriju, lingvistiku, arheologiju ili grafički dizajn ‒ dobrodošli su da se prijave na konkurs Petnice,

kaže Nikola Božić, programski direktor u Petnici.

Petnica raspolaže vrhunski opremljenim kabinetima i laboratorijama za hemiju, biohemiju, biologiju, fiziku, elektroniku, arheologiju, geologiju…

U planu je izgradnja astronomske i klimatološke opservatorije.

Petnička naučna biblioteka sadrži više od 50.000 knjiga i časopisa i desetine hiljada elektronskih publikacij

Petnica se na mapi obrazovnih institucija za rad sa talentima u Evropi danas nalazi vrlo visoko, zahvaljujući rekonstrukciji, izgradnji i opremanju naučnom opremom od pre nekoliko godina.

Petnica je prošlog leta obeležila 35 godina rada, tokom kojih je organizovala preko 3.500 raznovrsnih kurseva, kampova i seminara na kojima je učestvovalo više od 50.000 učesnika i oko 6.000 predavača i stručnih saradnika.

Kroz Petnicu su prošli mnogi zaječarski đaci.

foto: IS Petnica