Konkurs za obuku vatrogasaca – 17 u Timočkoj Krajini

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 200 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova širom Srbije.

Obuku će proći i 17 kandidata iz timočkih opština i to: 3 za područje Zaječara, 5 za Bor, 3 za Donji Milanovac i po 2 za Knjaževac, Kladovo i Sokobanju.

Pravo učešća na konkurs imaju lica koja su državljani Srbije, da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, da nemaju manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa, da imaju završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“, da ispunjavaju posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

Pravo učešća imaju i lica koja poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nisu položila vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga polože u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasnospasilačkih jedinica.

Polaznicima je u toku osnovne obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja.

Konkurs je otvoren do 9. aprila.

foto: MUP Srbije