MENSA SRBIJA – Radovi gimnazijskih profesora na međunarodnoj konferenciji

Nastavnici Gimnazije Zaječar, Dragana Sekulić Pilipović i Mladen Šljivović, predstaviće radove na međunarodnoj konferenciji „Daroviti i okruženje – porodično, obrazovno, poslovno“ koju organizuje MENSA Srbije od 24. do 26. septembra u Beogradu.

Oba nastavnika potpisuju dva rada „Ekološki otisak i načini na koje možemo podsticati talentovane učenike“ i „Potraga za blagom – razvijanje veština 21. veka u međunarodnim timovima kroz Erasmus+ projekte“.

Кao polazna osnova za ove radove poslužili su projekti u kojima Gimnazija učestvuje kao koordinator i partner „From game to STEM“ i „Ecological footprint: Think , choose, reduce“.

U prvom radu biće predstavljen model rada sa darovitim učenicima koji neretko premašuju nastavnike i kako se izboriti sa ovakvim izazovom. U drugom radu biće predstavljen produkt Erasmus+ projekta realizovan tokom nastave na daljinu u kojoj su učenici kroz matematičke zadatke tragali za blagom.