Na prodaju imovina preduzeća Romulijana u Gamzigradskoj Banji

Po početnoj ceni od 91,4 miliona dinara, prodaje se 12 građevinskih objekata ukupne površine 5.163,52 m2 , na više katastarskih parcela upisanih u listu nepokretnosti br. 398 KO Gamzigrad, kao i pokretna imovina prema specifikaciji u prodajnoj dokumentaciji.

Zainteresovani za učešće u postupku prodaje, potrebno je da nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 300.000,00 dinara, uvećanu za PDV.

Rok za otkup prodajne dokumentacije, odnosno za preuzimanje profakture, uplatu i preuzimanje prodajne dokumentacije, ističe zaključno sa 20.08.2021. godine.

Imovina, koja je predmet prodaje, može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 10.00 do 13.00 časova, a najkasnije do 23. avgusta, uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika.

Oglas će biti objavljen 30. jula u dva visokotiražna dnevna lista, a javno nadmetanje biće održano 30. avgusta u 11.00 časova u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu.