Novac od oportuniteta ZC Zaječar, Muzičkoj i školi u Salašu

U Ministarstvu pravde dodeljeni su Ugovori o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja – oportuniteta za 130 projekata od javnog interesa. Među dobitnicima sredstava su i ustanove sa područja Timočke Krajine.

Zdravstveni centar Zaječarˮ dobio je10,5 miliona dinara za realizaciju projekta „Za kvalitetnije zdravlje istočne Srbijeˮ, kojim je predviđena nabavka sanitetskog vozila i ultrazvučnog aparata sa kolor doplerom.

OŠ ,,Jovan Jovanović Zmajˮ u Salašu pripalo je blizu 4,3 miliona za projekat „Rekonstrukcija krovaˮ, a Osnovnoj muzičkoj školi ,,Stevan Mokranjacˮ 432.250 hiljada za „Projekat radova na investicionom održavanju toaletaˮ.

Na listi su i dve obrazovne institucije iz Negotina. OŠ „Branko Radičevićˮ je za „Izvođenje radova na investicionom održavanju mokrih čvorova škole” dodeljeno 1.473.720 dinara; dok je za nabavku računarske opreme Poljoprivrednoj školi sa domom učenika ,,Rajko Bosnićˮ iz Bukova odobreno 1.148.739 dinara.

Turistička organizacija „Borˮ je za projekat „Zaštita životne sredine nabavkom tri mobilna toaleta na lokalitetu Lazareva pećinaˮ dobila pola miliona dinara.

Ministarstvo pravde je ove godine sprovelo peti Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih na osnovu oportuniteta, na kome je za projekte iz oblasti zdravlja, kulture, prosvete i socijalne zaštite raspodeljeno ukupno 500 miliona dinara.

foto: Ministarstvo pravde/Infobiro