Novi sastav Saveta za zdravlje

Na sednici Gradskog veća imenovani su novi članovi Saveta za zdravlje: Slađana Karan, Marko Đuričić, Branislav Andrejević, Suzana Krstić, dr Slađana Joković Krstić, dr Miljan Jović, dr Dijana Miljković i Gordana Vukić.

Za obavljanje poslova Savetnika pacijenata Gradsko veće je odredilo Jasminu Gačević Mladenović.

Većnici su usvojili Odluku o osnivanju Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar, čiji će delokrug rada biti održavanja ulice i puteva, uređenje građevinskog zemljišta, stručni nadzora građevinskih radova.

Zeleno svetlo dato je i na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar za 2018. godinu, a usvojeno je i Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Higijena Zaječar“ na cene grobljanskih usluga.

Članovi Gradskog veća usvojili su danas rešenje o postavljenju Svetlane Lukić, diplomiranog pravnika iz Zaječara za vršioca funkcije Pravobranioca grada Zaječara na period od šest meseci.