Novih 12 javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih poziva za godišnje programe zapošljavanja, angažovanja i prekvalifikacija iz njene nadležnosti.

Pozivi se odnose na učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca, refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim nivoom kvalifikacija kao i za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca zaposlenih u ovoj godini.

Otvoreni su i javni pozivi za realizacije programa pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija, programa sticanja praktičnih znanja, organizovanje javnih radova za nezaposlene osobe sa invaliditetom i dodelu nezaposlenima subvencija za samozapošljavanje.

Raspisani su i pozivi za dodelu subvencija za samozapošljavanje Roma, realizaciju programa stručne prakse, organizovanje javnih radova za nezaposlena lica i dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica na novootvorenim radnim mestima.

Informacije o novim javnim pozivima i konkursima svi zainteresovani mogu dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ, kao i preko Pozivnog centra NSZ, pozivom na broj: 0800/300-301 (besplatan poziv iz fiksne telefonije).