O uslugama Centra za socijalni rad putem telefona

Centar za socijalni rad u Zaječaru je, poštujući preporuke za sigurno ponašanje u vreme pandemije koronavirusa, uveo dve telefonske linije.

U skladu sa instrukcijom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Centar za socijalni rad u Zaječaru obavestio je građane da sve informacije o dostupnosti usluga Centra u vanrednoj situaciji mogu dobiti putem telefona: 019/420-280, 019/422-256.