Obuka iz organske proizvodnje u Zaječaru

Serbia Organika, nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje, organizuje obuku iz oblasti organske proizvodnje u Zaječaru. Radionica će biti održana u utorak, 19. aprila, u 11 sati, u prostorijama Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije (RARIS). Obuka je namenjena osoblju regionalnih razvojnih agencija i lokalnih samouprava iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Obuke iz organske proizvodnje su posebno važne za male proizvođače, kojima je ovaj tip proizvodnje isplativiji, a organska hrana postaje sve prepoznatljivija i traženija na domaćem tržištu.

Sa skoro petnaest godina iskustva u razvoju organske proizvodnje, Serbia Organika je kao krovna asocijacija sektora organske proizvodnje u Srbiji inicirala veliki broj aktivnosti i organizovala brojne obuke sa ciljem da se organska proizvodnja unapredi, promoviše i da se novi proizvođači uključuju u organsku proizvodnju. Cilj radionica je da se značaj i potencijal organske proizvodnje, kao i njeni principi promovišu i približe stanovništvu i privrednicima na lokalnom i regionalnom nivou sa ciljem jačanja privatnog sektora u Srbiji, u čemu regionalne razvojne agencije dosta doprinose.

Polaznici će nakon obuke steći znanje o standardima organske proizvodnje, o zakonodavnom i institucionalnom okviru, o merama podsticaja organskoj proizvodnji i biće prvi kontakt novim proizvođačima koji ulaze u organsku proizvodnju, ali i onima koji su već sertifikovani ili su na putu da to postanu. Sa druge strane, proizvođači će imati mogućnosti da dobiju sve potrebne informacije o organskoj proizvodnji na jednom mestu.

Promociju organske proizvodnje i obuke podržava projekat “Podrška razvoju privatnog sektora u Srbiji” koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru Nemačke razvojne saradnje u Srbiji.