Od danas obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava

Od danas se mogu obnoviti registracije poljoprivrednih gazdinstava, podsećaju iz Uprave za trezor.

Nosioci poljoprivrednih gazdinstava su obavezni da prijave sve katastarske parcele na kojima obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, promene setvenih kultura na prijavljenim površinama i strukturu i broj životinja u gazdinstvu.

Neprijavljivanjem parcela imaće za posledicu određivanje pasivnog statusa u trajanju od tri godine.

Obnovom registracije nosilac poljoprivrednog gazdinstva stiče pravo da podnese zahtev za dobijanje podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji (regrese, subvencije, premije, kredite i sl.).

Rok za obnovu registarcije ističe 30. aprila.

Prema podacima od prošle godine, na tertoriji cele Srbije bilo je oko 430.000 gazdinstava.