Osnovan Savet korisnika NP “Đerdap”

U Nacionalnom parku “Đerdap”, kao i u još dva nacionalna parka u Srbiji, “Tara” i “Fruška Gora”, osnovani su Saveti korisnika, koji će obezbediti bolje upravljanje zaštićenim područjima kroz povezivanje sa lokalnim zajednicama.

Savete korisnika čine predstavnici lokalnih samouprava, organizacija i udruženja čije se aktivnosti odvijaju na području nacionalnog parka. Oni će od sada učestovati u izradi planova i programa upravljanja nacionalnim parkovima, a prioritet je da se kroz povezivanje upravljača i lokalne zajednice obezbedi bolja zaštita, ali i promocija tog područja.

Pored saradnje sa lokalnim stanovništvom i korisnicima resursa, kroz projekat se promovišu i primeri dobre prakse iz regiona i sveta o načinima kako lokalno stanovništvo može imati društveno-ekonomske dobrobiti od života u nacionalnim parkovima.

Unapređenje upravljanja zaštićenim područjima na Balkanskom poluostrvu jedan je od prioriteta WWF Adria, Svetske organizacije za prirodu, u okviru programa “Zaštićena područja za prirodu i ljude” koji finansira Švedska razvojna agencija (Sida).

izvor i foto: NP Đerdap