Postkovid ambulanta u Specijalnoj bolnici „Sokobanjaˮ

Nakon izlaska iz kovid sistema, u Specijalnoj bolnici „Sokobanja” počela je sa radom ambulanta za postkovid stanja, odnosno za postakutne posledice infekcije korona virusom, čije prisustvo se zapaža kako kod pacijenata koji su imali teže oblike obolevanja, tako i kod onih sa vrlo blagom slikom bolesti, pa i kod osoba koje uopšte nisu imale simptome.

U postkovid ambulanti se za kratko vreme putem dijagnostičkih pretraga određuje stepen oštećenja plućne i srčane funkcije, te se pacijentu daje savet i propisuje odgovarajuća kućna terapija i higijensko-dijetetski režim. U sklopu dijagnostičkih pretraga, pored ostalih funkcionalnih testova, radi se i ispitivanje difuzionog kapaciteta, koje daje informaciju o oštećenosti plućnog tkiva nakon preležane bolesti kovid-19. Treba naglasiti da se ova dijagnostička procedura inače radi samo još u kliničkim centrima.

Sa pacijentima rade lekari Specijalne bolnice – specijalisti pneumoftiziolozi, edukovani i spremni da pruže pomoć u okviru savremenih znanja i principa lečenja, kao i na osnovu veoma značajnih iskustava nakon višekratnog rada u kovid bolnicama.

Na zdravstveni tretman u postkovid ambulanti pacijenti mogu da dođu sa uputom za specijalistički pregled, koji obezbeđuju kod svog izabranog lekara i za sada još uvek bez potrebe overe nadležne lekarske komisije RFZO, ili bez uputa, odnosno o svom trošku, uz nadoknadu po utvrđenom cenovniku.

Radno vreme postkovid ambulante u Specijalnoj bolnici je svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova, a telefoni za zakazivanje poseta su: 018/ 830-124, 830-164 i 830-914 – lokal 1011.

preuzeto: Sokopres