Predstavljene e-usluge građanima Zaječara

Građani i građanke Zaječara će uskoro moći da koriste devet novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku Vlade Švajcarske kroz programa Swiss PRO i u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Program Swiss PRO organizovao je u Zaječaru događaj za građane u okviru kampanje „Da kliknemo zajedno“. Na gradskom trgu, građanima su predstavljene prednosti upotrebe elektronskih usluga na lokalnom nivou, a objašnjeno im je i kako mogu pristupiti portalu eUprava, obaviti registraciju i pokrenuti neku od eUsluga.

“Moram da izrazim veliko zadovoljstvo gradske uprave Vladi Švajcarske i programu Swiss PRO što su izabrali našu lokalnu samoupravu da bude deo kampanje za elektronske usluge i očekujemo da će to biti velika mogućnost za unapređenje komunikacije građana i gradske uprave, kao i da će sve ići na mnogo lakši i transparentniji način. Verujem da će na početku biti uhodavanja među građanima u korišćenju novih eUsluga, ali će im biti dosta lakše da dođu do informacija i dokumenata koji su im potrebni”, izjavio je Vladimir Videnović, zamenik gradonačelnika Zaječara.

Putem portala eUprava, stanovnici Zaječara će uskoro moći da podnesu zahtev za naknadu zarade za porodiljsko odsustvo, naknadu za vantelesnu oplodnju ili izdavanje informacije o lokaciji, prijave komunalni problem i podnesu predstavke komunalnoj, saobraćajnoj i inspekciji za zaštitu životne sredine. Podnošenje primedbe na nacrt planskog dokumenta ili odluku o izradi planskog dokumenta u toku javnog uvida su takođe neke od novih eUsluga koje su dostupne stanovnicima Zaječara.

“Zaječar je jedna od 35 lokalnih samouprava koje su uz tehničku i finansijsku podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO uspostavile nove eUsluge. Aktivnosti su sprovođene u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, a cilj nam je da građanke i građani Zaječara bez čekanja u redovima i dodatnih troškova, brzo i lako, dobiju određene usluge iz nadležnosti lokalne samouprave”, istakla je Maida Jusufović, službenica za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost programa Swiss PRO.

Kampanja “Da kliknemo zajedno” realizuje se u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO”, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).