Privremeni organi u opštinama Kladovo, Majdanpek i Knjaževac

Vlada Srbije donela je odluke o raspuštanju lokalnih parlamenata u Majdanpeku, Kladovu i Knjaževcu, i obrazovanju Privremenih organa u ovim opštinama. Privremenim organima u ovim lokalnim samoupravama predsedavaće doskorašnji predsednici opština koji su pre nešto više od mesec dana podneli ostavke.

Vlada je rešenjem za predsednika Privremenog organa opštine Majdanpek imenovala Dragana Popovića, dosadašnjeg predsednika. Članovi Privremenog organa su Elvira Jovanović, Danijel Stojanović, Slaviša Božinović i Dragan Manojlović.

Na čelu Privremenog organa opštine Kladovo, rešenjem republičke Vlade, je dosadašnji predsednik kladovske opštine Saša Nikolić, a članovi su Nevenka Boldorac, Nikola Vuković, Radovan Arežina i Miodrag Savić.

Vlada je za predsednika Privremenog organa opštine Knjaževac imenovala dosadašnjeg predsednika opštine Milana Đokića, a za članove Marka Stojanovića, Darka Živkovića, Zoranu Živanović i Branislava Josifovića.

Privremeni organi opština Majdanpek, Kladovo i Knjaževac, u skladu sa zakonskim propisima, obavljaće tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti Skupštine opštine i izvršnih organa opštine utvrđene zakonom i Statutom opštine.

Funkcija Privremenog organa prestaje konstituisanjem skupština i izborom izvršnih organa opštine nakon održanih izbora, u skladu sa zakonom.

Lokalni izbori biće održani 3. aprila istovremeno sa parlamentarnim i predsedničkim.